Jishukan Aikido

hendelser

Aikidoseminar og gradering på Hamar

En historisk gradering

To medlemmer fra Jishukan graderte seg på Aikidoseminar i Hamar den 1.12.2018. Thomas Stang Sæthren fikk 6. kyu, og Nils-Fredrik Pedersen 5.Kyu.
Thomas og Nils er de første medlemer fra klubben som fikk gradere seg. Vi gratulerer så mye og ønsker lykke til videre.

Intrykk fra graderingen
Skrevet av Thomas Stang Sæthren

Lørdag 1.desember var datoen for mitt første Aikidoseminar, og ikke minst min første gradering. Stedet var Hamar, og seansen ble ledet av Dimitris Farmakidis og Lars Lomell.

Det var for mitt vedkommende mye spenning knyttet til dette. Først og fremst er det litt skummelt i voksen alder å skulle bli vurdert i noe man, i all ærlighet, enda ikke har full kontroll på. Ikke minst også når dette foregår i påsyn av en rekke mennesker med betydelig mer rutine. Det var også spenning knyttet til om hvorvidt kropp, sinn og ferdigheter ville være tilstrekkelig til å holde ut 3 økter med intensiv trening.

Første utfordring var å finne dojoen til Fudoshinkan Aikido på Hamar. Dette viste seg svært enkelt, og jeg er imponert over hvor fin dojo de har fått til på Espern.

Aikidoutøvere viser seg å være utrolig positive, trivelige og hjelpsomme mennesker, og mottagelsen var både hjertelig og nyttig – til tross for en litt tidlig ankomst. Etter hvert fyltes lokalene opp av kjente og ukjente Aikidoutøvere, og seminaret kunne ta til.

Lars Lomell ledet oppvarming og en økt der fokus var på teknikker knyttet til Tsuki-angrep. Det er spennende å få instruksjon fra en, for meg, ny sensei . Mye er likt med den treningen jeg er vant med, men det er også mye nytt å ta med seg.

Etter første økt var det tid for gradering. Det var en rekke kandidater som stilte til gradering. Fra Gjøvik var vi to stykker som skulle forsøke seg på vår første gradering. Under ledelse av senseiene Dimitris og Lars ble graderingene gjennomført grad for grad.

Japanske ord og uttrykk er fortsatt vanskelig, men til tross for noe sammenblanding av

teknikker og uttrykk kunne vi etter hvert puste lettet ut.

Etter graderingene var det en god lunch – og pulsen returnerte til normaltilstand, før Dimitris ledet en ny økt som bygde videre på det vi hadde lært tidligere på dagen.

Avslutningsvis gjennomførte Lars en økt som også utfordret de mer subtile nyansene i Aikido, basert på relativt grunnleggende teknikker. Dette innebar nye utfordringer for oss som er nye utøvere, men gir ny og bedre innsikt i hva Aikido handler om.

Begge senseiene var flinke til å kombinere teknisk instruksjon med innføring i tilhørende filosofi, og de har gitt mye inspirasjon og ideer til hva jeg må jobbe videre med fremover. Trass slitne knær og ankler, har seminaret vært en god motivasjon for å stå på videre, og jeg gleder meg til å møte både Aikidoutøvere fra egen og andre klubber igjen.