Jishukan Aikido

klubben

Jishukan Aikido klubb

Våre treninger er inspirert av Morito Suganuma, Sensei, Bjørn Eirik Olsen, Shihan, og Dimitris Farmakidis, Shidoin.
Vi viderefører Aikidokunst og tradisjon etter grunnleggeren O Sensei Morihei Ueshiba.

Klubbens historie

 Instruktørene Svetlana Barantseva og Bratislav Arandjelovic, har trent hos Dimitris Farmakidis (4 Dan) i Fudoshinkan Aikidoklubb på Hamar i 12 år.

 Jishukan Aikido klubb på Gjøvik ble startet i samarbeid med MUDO treningssenter i august 2017. Den ble startet og ledes av Bratislav og Svetlana, (2. Dan).

 I februar 2018 ble klubben døpt med navnet Jishukan som den fikk av Morito Suganuma Sensei fra Japan (8.dan), og med stor hjelp av vår Shihan, Bjørn Eirik Olsen (7.dan), og Nishida San (Japan).
Navnet Jishukan representerer det som Aikido treningene i vår Dojo skal stå for. Kanji-tegnene betyr følgende:
 自 (Ji)* = myself *(J i Ji uttales som på engelsk - jingle)
 修 (Shuu) = make good personality and make good human action
 館 (Kan) = house or hall, or palace, or place

 自修館 (Ji Shuu Kan) = The training place to make good personality and make good human action by ourselves

Altså Ji Shuu Kan er et sted å trene seg til et bedre menneske gjennom egen innsats!

i juli 2018, Jishukan Aikido klubb ble formelt akseptert av NAF, Norges Aikido Forbund, og er nå del av Aikikai Foundation med hovedkvarter Hombu Dojo i Tokyo, Japan.

Klubbens første gradering fant sted 1.12. 2018 i Fudoshinkan Hamar Aikido klubb. Da har to av våre medlemmer, Nils-Fredrik Pedersen og Thomas Stang Sætheren gradert seg henholdshvis til 5. og 6. kyu.